FANDOM


Zpěvník umí transponovat akordy. Dá se tak docílit 3 způsoby:

  • Přes menu a "O půlton níž./O půlton výš."
  • Dlouhým podržením na akord a vybráním nového akordu v dialogu.
  • Přes tlačítka hlasitosti, pokud je v nastavení songu nastaveno "Ovládání tlačítky hlasitosti" na "Transpozice".

Zpěvník si ukládá akordy pořád v původní tónině a vše si přepočítává za běhu (pamatuje si transpozici). Je ve Zpěvníku také možnost "Uložit transponované" v menu, která uloží akordy v nové tónině a zapomene transpozici.

Všechny možnosti jsou názorně vidět ve videu:

Transpozice akordů ve Zpěvníku

Transpozice akordů ve Zpěvníku

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.