FANDOM


Veřejné playlisty jsou playlisty vytvořené uživateli a sdílené k dispozici pro ostatní. Tyto playlisty jsou schvalovány a udržují si určitý standard kvality.

Pokud chcete zveřejnit jeden z vlastních playlistů, stačí mít už exportovanou databázi na zpevnik.eu a napsat email s názvem Vašeho playlistu na zpevnik@karel-hovorka.eu

Songy playlistu musí splňovat:

  • Mít správně všechny názvy a autory.
  • Musí mít songy rozdělené do sekcí správně dle formátování.
  • Mít správně zapsány všechny akordy.
  • Je doporučeno vyplnit youtube odkaz.
  • Je doporučeno mít vyplněné akordy pro všechny sekce sloky, refrény atd.

Nové playlisty schvalují uživatelé s rozšířenými právy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.